BĚŽNÝ POZÁRUČNÍ SERVIS – OPRAVY

·         Práce mechanika na dílně                                                                       680 Kč/hod

·         Práce mechanika při servisním zásahu                                                 680 Kč/hod

·         Práce mechanika strávená cestou k servisnímu zásahu                      450 Kč/hod

·         Diagnostické a odborné práce                                                                 930 Kč/hod

·         Diagnostické a odborné práce dávkovacích čerpadel                        1 150 Kč/hod

·         Zkušebna čerpadel                                                                                   250 Kč

·         Zkušebna čerpadel – průmyslová čerpadla                                           550 Kč

·         Odzkoušení čerpadla, zjištění poškození bez následné opravy        450 Kč

·         Neoprávněný servisní výjezd (bez provedení servisního úkonu)       500 Kč

·         Vydání vyřazovacího protokolu bez následné opravy a fakturace     250 Kč

·         Vydání vyřazovacího protokolu pro pojišťovnu                                    350 Kč

·         Silniční doprava                                                                                         15 Kč/km

PŘÍPLATKY

·         Mimopracovní doba ve všední dny (17:00 – 7:00 hod)             +50% ceny za 1 hod

·         Sobota, neděle a sváteční dny                                                  +100% ceny za 1 hod

·         Servisní zásah do 24h                                                                 +50% ceny za 1 hod

Uvedené ceny jsou bez DPH